Projekat


Građani imaju moć

Građani Srbije trenutno se nalaze u situaciji da, prosto rečeno, NE ZNAJU koja su njihova prava u društvu u kojem žive. Za to postoje brojni razlozi: loš obrazovni sistem, agresivne ličnosti na pozicijama moći koje zloupotrebljavaju svoj položaj i preko straha sprečavaju ljude da se izbore za sebe, nevoljnost državnih institucija da informišu stanovništvo putem medija itd. 


Ulaziti u neku opsežnu analizu uzroka ovakve situacije gotovo da i nije potrebno, jer većina ljudi oseća to na svojoj koži kad god ode na šalter neke državne institucije ili se zaposli kod nekorektnog privatnog poslodavca. Ono što je neophodno je da konačno počnemo to da menjamo! A za to nam nisu potrebne vođe, političari ili veliki novac. Potrebno nam je samo ZNANJE.

Cilj ovog projekta je da na jednom mestu sakupi sve savete i podatke koji bi običnim građanima omogućili da U OKVIRU ZAKONA:

1) Izvuku neku korist za sebe
2) Zaštite se od zloupotrebe moći od strane administrativnih ili nadležnih tela, privatnih poslodavaca ili čak agresivnih pojedinaca.

Ono što je bitno je da sadržaj mogu dopunjavati svi građani. Vreme je da pomognemo jedni drugima i podelimo svoja znanja i iskustva. Ako mislite da znanje treba da bude svima dostupno, a pritom smatrate da možete da pomognete svojim sugrađanima na pravom ste mestu.

Treba naglasiti da sve što podelite mora da bude potkrepljeno DOKAZIMA ili bar jakim argumentima (ako tvrdite da građanim može u tom i tom slučaju da se pozove na taj i taj zakon pokažite skeniranu fotokopiju zakona ili link do sajta na kome je taj zakon izložen). Najbolje je da uvek uz informacije date svoj izvor kako bi ljudi sami procenili da li da tom izvoru veruju. 'Rekla kazala' nije dovoljno dobro.

Glavnica sadržaja će verovatno biti pravni saveti. Ali ne moramo se samo ograničiti na zakone i ustav. To mogu da budu i naučne činjenice koje bi ljudima, nakon što saznaju za njih, značajno olakšale život (primer: kako samostalno napraviti generator struje za svoj stambeni prostor i biti nezavisan od EPS-a). Možete da šaljete i lekarske savete ukoliko ste stručnjak u nekoj oblasti medicine. Takođe saveti vezani za finansije su i više nego dobrodošli (gde kupovati jeftinije a da to ne bude lošija hrana? Kako postupati sa ugovorima u banci ako neko želi da otvori račun ili digne kredit? itd.)