May 25, 2014

Widgets

Ako vas privedu zbog 'širenja panike' na Fejsu i Tviteru, evo šta treba da znate i saspete im u licePošto me je vrlo iznervirala pretnja da će Fejsbuk i Tviter korisnici biti kažnjeni sa '6 meseci do 5 godina zatvora' zbog širenja panike, malo sam kopao po zakonima da vidim da li je to moguće i da li je to tačno. Verovatno ćete i sami razumeti šta koji izvod iz zakona znači, ali ako imate nedoumice o nekim terminima ostavite komentar ili pitajte stručnjaka. Ostavljam mogućnost i da nisam prešao sveeeeeeeeeee što je potrebno (izdvojio sam samo 5-6 sati), pa predlažem da se u doradu ovog teksta uključe i drugi ljudi - sve valjane, potkrepljene argumente i kritike stavljam u tekst. Bonus poeni ako je od Rodoljuba Šabića. :P

Koristite CTRL+F na Hromu ili Fajerfoksu da biste otvorili 'Search', a onda tu ukucajte sve termine koji vas zanimaju kada listate zakone. Imajte na umu da trebate probati i sa različitim padežima date reči.

Krivični zakonik

1) NE POSTOJI UNOS O 'širenju ili izazivanju panike tokom vanrednih situacija'. Tako da, posebnu težinu kazna za širenje panike nema.

2) Policija je Jeleni Macić i novinarima Blica rekla da je kazna '6 meseci do 5 godina'. Pošto su sva krivična dela pobrojana u Krivičnom zakoniku, a 'širenja ili izazivanja panike tokom vanrednih situacija' nema, verovatno su mislili na ovaj član:

KRIVIČNA DELA PROTIV JAVNOG REDA I MIRA
Izazivanje panike i nereda

Član 343


(1) Ko iznošenjem ili pronošenjem lažnih vesti ili tvrđenja izazove paniku, ili teže narušavanje javnog reda ili mira ili osujeti ili značajnije omete sprovođenje odluka i mera državnih organa ili organizacija koje vrše javna ovlašćenja, kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine i novčanom kaznom.


(2) Ako je delo iz stava 1. ovog člana učinjeno putem sredstava javnog informisanja ili sličnih sredstava ili na javnom skupu, učinilac će se kazniti zatvorom od šest meseci do pet godina.Za stav 1. na koji način su to državni organi bili osujećeni ili ometeni? Videli ste komentar pa je neko od vas u institucijama dobio šlog ili srčani udar (pu pu daleko bilo)?

Na koji način je narušen javni red i mir postavljanjem pitanja i iznošenjem sumnji o tačnom broju žrtava? Gde se to digla kuka i motika? Gde se to lomi, pali i mlate policajci? Da vam skratim posao: nigde.

Kad smo to prekandali, ostaje još samo panika. Vratićemo se na Član 343. Stav 1. posle, nakon što pređemo još neke zakone koji su bitni (da biste razumeli šta je tu zaista moguće od kazni). 
Oni su pomenuli u stvari stav 2. Policajce koji su zastrašivali Jelenu upućujem na sledeće:


Zakon o javnom informisanjuGde u Zakonu piše da su privatni profili na Fejsu i Tviteru, sredstva javnog informisanja?

Tačno je da su društvene mreže siva zona kada je u pitanju privatno i javno. Ali ne moramo uopšte da filozofiramo o tome, dovoljno je samo da pročitamo šta aktuelni zakon kaže. A šta zakon kaže o društvenim mrežama? NIŠTA. Ponavljam, ništa. Šta više, termin 'Internet' se upotrebljava u samo JEDNOM članu, ovom:


Pojam javnog glasila

Član 11

Javna glasila su novine, radio programi, televizijski programi, servisi novinskih agencija, Internet i druga elektronska izdanja navedenih javnih glasila, kao i druga sredstva javnog informisanja koja pomoću reči, slike ili zvuka objavljuju ideje, informacije i mišljenja namenjene javnoj distribuciji i neodređenom broju korisnika.

Javno glasilo nema svojstvo pravnog lica.

Sudeći po ovom članu ispada da je ceo Internet 'sredstvo javnog informisanja'...e pa, mućak! Javno glasilo mora da ispuni i druge uslove da bi se smatralo takvim, a ne samo da to bude 'reč, ideja ili zvuk koji objavljuje ideje, informacije i mišljenja' (majku mu bre, zvuči skroz gebelsovski!) na internetu. U tu svrhu pomaže blog Dragane Đermanović, tekst Blogovi i zakon o javnom informisanju. Pročitajte ceo tekst, a ja ću ovde izdvojiti najbitniji deo iz odgovora pomoćnice ministra, Nataše Vučković Lesendrić:


Članom 26. Zakona predviđeno je da je svako javno glasilo u obavezi da objavljuje impresum u svakom svom izdanju. Pod impresumom se podrazumeva skup osnovnih podataka o javnom glasilu kao što su: naziv javnog glasila, firma i sedište osnivača, lična imena odgovornog urednika i odgovornih urednika za pojedina izdanja, rubrike odnosno programske celine. Član 30. propisuje da javno glasilo mora imati odgovornog urednika.

Iz svega navedenog proističe da nema jasne odredbe koja definiše blog već da tumačenjem pravnih normi moramo iznaći pravo rešenje.

Što se tiče bloga koji se nalazi na www.draganadjermanovic.com tumačenjem zakonskih normi dolazi se do zaključka da blog nije javno glasilo.

Blog na sajtu www.blic.rs se nalazi u drugačijoj poziciji. Naime blic on line izdanje je registrovano kao javno glasilo sa svim elementima koje zakon predviđa. Blog je u okviru elektronskog izdanja, i moramo ga posmatrati kao deo tog izdanja, tako da nema potrebe da se posebno registruje. Za svako eventualno kršenje zakonskih normi jasno su naznačeni i osnivač i glavni urednik.

Ok ovde se govori o blogovima, a ne o Tviteru i Fejsbuku, ali se zdravorazumski može zaključiti par stvari:

a) Nijedan privatni Fejsbuk i Tviter profil nema obavezu da izdaje impresum iz člana 26. (ahahaha al bi to bila smrt za birokratiju)

b) Nijedan privatni Fejsbuk i Tviter profil nema svog urednika iz člana 30. Možda se admini humorističkih naloga na Tviteru ili Fejsbuk stranici mogu smatrati 'urednicima', jer poseduju neke odlike istih, ali ne i sve. Takođe, di je tu profit-motiv i registracija kod institucija? Nema ih, a Fejs nije institucija Republike Srbije.

c) Ovaj zakon se prvenstveno tiče mejnstrim medija, kao TV Pink, Blic itd. i njihovih onlajn glasila. Tiče se i manje tiražnih glasila koja imaju jednog vlasnika koji sve živo radi. Ali takav se čovek valjda registruje zvanično pre nego krene da objavljuje.

Kome ovo nije dovoljno dobro ili jasno, neka se pozove i na član 3. koji eksplicitno kaže:

Obaveze novinarske pažnje


Član 3

Novinar i odgovorni urednik javnog glasila dužni su da pre objavljivanja informacije koja sadrži podatke o određenom događaju, pojavi ili ličnosti, sa pažnjom primerenom okolnostima, provere njeno poreklo, istinitost i potpunost.

Novinar i odgovorni urednik javnog glasila dužni su da tuđe informacije, ideje i mišljenja prenesu i objave verodostojno i potpuno, a ukoliko je informacija preneta iz drugog javnog glasila, uz navođenje glasila iz kojeg je informacija preneta.
NOVINAR, NOVINAR, NOVINAR! Ovaj zakon se odnosi na novinare bre. Kad smo to svi na Tviteru i Fejsbuku postali novinari? Dodatni detalj: i da neki retardirani sudija kaže da imate iste obaveze kao novinari, ako ste samo verodostojno preneli tuđe mišljenje - 'čisti' ste.

Zakon o vanrednim situacijama

U zakonu o 'izazivanju panike tokom vanredne situacije' ne piše ništa. Dakle, ni ovde to nije obuhvaćeno. Ako ima u nekom tamo levom zakonu (a ne verujem), molim da mi ukažete u komentarima da ga pređem. No, sada bih hteo da ukažem na nešto drugo iz ovog zakona:


Član 5 v) Načelo javnosti 
Podaci o opasnostima i delovanju državnih organa, organa autonomnih pokrajina, jedinica lokalne samouprave i drugih subjekata zaštite i spasavanja su javni. Organi državne uprave, organi autonomnih pokrajina i organi jedinica lokalne samouprave moraju obezbediti da stanovništvo, na području koje može pogoditi elementarna i druga nesreća, bude obavešteno o opasnosti. 

XIV. KAZNENE ODREDBE ce se primeniti na sve koji:

23) ne obezbedi dostupnost podataka javnosti odnosno ažurira podatke ( član 81. stav 1)

Khm...državo? :D

ZAKLJUČAK

Ima li potrebe da napominjem da vam je sloboda govora Ustavom i zakonima zagarantovana?


Ako iko od naših korisnika društvenih mreža bude gonjen za 'širenje panike' tužilac će morati da dokaže sledeće: da se panika desila! A da li smo videli neko divljanje, jurcanje ulicama i fizičke napade na institucije zbog broja od '3000 žrtava'? Nekim građanima je bilo jasno da je u pitanju dezinformacija i dovodili su broj u pitanje. Takođe, kritikovanje i pljuvanje vlasti kao reakcija ne može da se svede pod paniku.

Dalje, i da uspeju da nekako povežu onog ko je plasirao informaciju sa tuđim delom (vrlo teško dokazati), ukoliko izvor informacije nema ozbiljne prestupe (krivična dela), on može dobiti samo opomenu ili novčanu kaznu iz člana 343. Krivičnog zakonika. Ako se ispostavi da je osoba istovremeno pomagala žrtvama poplave (a mnogi jesu), sudovima bi bilo bolje da to uzmu za olakšavajuću okolnost. Sve ostalo je u domenu naučno-fantastike (ili totalitarne države, a Srbija to nije) i značilo bi gaženje po svim mogućim pravnim načelima koja vode pisanje zakona i suđenje, sem autoriteta moći - a, političari, ako se samo na to pozivate... proći ćete gore nego Sloba u narednim mesecima zbog revolta javnosti. Ovo nije pretnja - nezadovoljstvo naroda je (makar građanima nepartijcima) očigledno i rašireno, ma koliko se vi tešili izbornim rezultatom.


Možda nisam našao neku tamo odredbu u nekom tamo levom zakonu koja postoji, ali ako postoji, postavlja se pitanje: zašto nije u ovim, relevantnim zakonima? Postoji Zakon o elektronskim komunikacijama, ali tu nema ništa o ovom problemu. Zakon o elektronskim medijima i dalje je u fazi javne rasprave. Kao što vidite, ima tu dosta stavki koje se moraju menjati pre nego se usvoji. 

Palo mi je na pamet i da bi vlast mogla sve ove pravne detalje promeniti donošenjem novih zakona ili izmenama, a onda retroaktivno suditi 'zločincima'. Neće valjda Aleksandar Vučić, doktor pravnih nauka, da se svetski izblamira i retroaktivno da donosi zakone protiv korisnika društvenih mreža, kad nije doneo takve zakone i Lex Specialis za krađu i korupciju od 1990-2014...ili je možda stvarno tolika budala? Uzdam se u to da njegova diploma nije kupljena, već zarađena.

Piše: Gaj Foks
ADENDUM (29.5.2014.)Od kada je objavljen tekst ispod, prijatelji pravnici su mi ukazali i na sledeće:

nameru je teško dokazati (da li je stvarno taj korisnik kuckao to što je objavljeno, da li je korisnik stvarno hteo da izazove paniku ili je samo emotivno nastupio itd.). Nehat?

posledice je teško dokazati, a to je osnovno! Kako znamo da je baš ta osoba, baš svojim prosleđivanjem uzrokovala paniku? Moguće je da je panika posledica VIŠE informacija iz VIŠE različitih izvora. Recimo, emotivni izlivi Vučića tokom poplava potresli su mnoge, jer njegova reč ima veću težinu, a premijerove izjave došle su do više ljudi nego li objave korisnika društvenih mreža.

član 18. KZ (Delo malog značaja)
(1) Nije krivično delo ono delo koje, iako sadrži obeležja krivičnog dela, predstavlja delo malog značaja.(2) Delo je malog značaja ako je stepen krivice učinioca nizak, ako su štetne posledice odsutne ili neznatne i ako opšta svrha krivičnih sankcija ne zahteva izricanje krivične sankcije.(3) Odredbe st. 1. i 2. ovog člana mogu se primeniti na krivična dela za koja je propisana kazna zatvora do pet godina ili novčana kazna  
Ako se gone za delo iz stava 2. član 343. KZ (kako se piše u medijima), onda član 18. može da se primeni u argumentaciji odbrane, uz sve ovo ostalo što piše ispod (Fejsbuk i Tviter nisu sredstvo javnog informisanja po Zakonu o javnom informisanju). 


NAPOMENA: Blogerima je kopiranje teksta dozvoljeno, pod uslovom da nisu partijski aktivisti (budite iskreni prema sebi ili me pitajte kako vas vidim), navedu link do ovog bloga i da neće menjati sadržaj.

Medijima je zabranjeno preuzimanje, ukoliko ne iskeširate kintu. Imate pare, neću ja nezaposlen da vam generišem sadržaj za džabe i obavljam posao istraživačkog novinara. Eto, ko hoće ekskluzivu, neka šibne ponudu za ovaj tekst na sonbote@gmail.com. Oko ovoga nema pregovaranja, najbrža ili najveća ponuda dobija. :D

60 comments:

 1. Samo male ispravke, za pronosenje laznih informacija i iskaza i bez javnih glasila, dakle i preko FB i preko bloga, tvitera... a cime se stvara panika ( dovoljno je da pocnu svi da kupuju vodu) kazna je novcana ili zatvor do 3 godine. Jeste suludo, ali moze se primeniti. Sto se tice toga da se to mozda nalazi u "levim" zakonima, oni su vazniji od "regularnih". Naravno, sustina je da je to sve previse.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ok, koje druge zakone imate u vidu? Ovo su ključni zakoni uz Ustav (a Ustav je mnogo više na strani građana na ovu temu). Primer koji ste dali za vodu nisam video među privatnim korisnicima društvenih mreža niti da je izazvao toliki efekat. Ali jesam kod nekih medija...kad će odgovorni urednik Informer-a biti 'saslušan'?

   Delete
  2. Na koji nacin je broj nastradalih uticao na kupovinu vode? Ljudi su kupovali vece kolicine vode iz straha da vode iz javnog vodovoda nece biti ili ce biti neispravna, a ne zbog licitiranja oko broja nastradalih.

   Delete
  3. zamislite paniku na stadionu, neko kaže: požar, požar! izgorećemo svi!", oni koji samo ovo čuju počeće da se guraju, guraće ljude ispred sebe gaziće ljude, ovi ispred njih nece znati šta se dešava ali u masi će i oni krenuti da guraju druge i pokušaće da izadju, imate stvarne slučajeve na netu pogledajte. u vanrednoj situaciji kada policija i drugi drzavni organi pokušavaju da spasu nastradale, na drugom kraju grada izbiju nemiri u prodavnihama oko vode, pitanje je šta uraditi poslati tamo deo snaga, prepolovljavanjem snaga tako poginuće više ljudi jer ih niste spasli na vreme, a na drugom kraju poginuće ljudi zbog tuče oko flaše vode. ovo se deslio mnogo puta u istoriji i zato postoje zakoni koji regulišu ovakve situacije. razmislite pre nego što nešto kazete, svaka reč ima težinu!

   Delete
  4. Slazem se sa zakljuckom reci danas veoma brzo i daleko putuju.Dobijali smo i sms poruke citiram: VODA SA CESME JE TRENUTNO JAKO ZAGADJENA JAVILA MI DRUGARICA CIJI TATA RADI U INSTITUTU NE SMEJU DA OBJAVE JAVI SVIMA POGOTOVU KO IMA DECU ! Napominjem radi se o Pancevu gradu koji je ovu katastrofu doziveo samo preko televizije .

   Delete
  5. anonimni u 1:22 PM, to sta ti mislis ili osecas je potpuno irelevantno. Taj primer koji si naveo nije iz Krivicnog zakona, bez obzira na tvoje umisljanje da toboze "svaka reč ima težinu", pa jos sa usklicnikom.

   Dakle, za svakog onog koji bi da popuje -- iskljucivo citiras clan Kriv. zakona na koji se pozivas. I to je to.

   Delete
  6. Samo jos nesto oko vode - vaspitacicama je javljeno da ne daju deci vodu iz vodovoda, vec samo flasiranu. To su mi potvrdile 3 vaspitacice iz Beograda. A moje dete, koje ne ide u vrtic (jer "nema uslove za to" - hvala drzavo), i jos stotine i hiljade takve dece treba da pije neispravnu vodu? Farsa i sarada od samog pocetka.
   Ma, poenta price je javno zastrasivanje od strane vlasti, ali mene vise plasi ono sto pokusavaju da zataskaju.
   Valjalo bi ih smeniti, sto pre.

   Delete
  7. Iako inace pijem iskljucivo flasiranu vodu, kada sam cuo vest usred onog haosa, parafraziram, nadlezni zavod je proverio i ustanovio da je voda u Beogradu ispravna i da ne postoji bojazan da ce je nestati ili da ce tokom narednih dana postati neispravna, zaiteresovao sam se. Posto sam u datom trenutku bio u kolima, stao sam pored prvog maxija ili ideje i uzeo cetiri kartona moje vode, dva kartona neke druge vode i tri bidona od po sest litara i spokojno nastavio dalje. Culi smo pre par meseci neku slicnu pricu za uzicku vodu. Hocu reci, na mene je informacija, "stanje redovno", uticala suprotno i dosta cesto, primetio sam, te neke javne informacija od visokog znacaja kod mene izazivaju kontra efekat. Po meni je najnormalnije da tim nekim dopisima i sl. ciji je primarni cilj da umire gradjane ne verujem, jer je sustina dopisa umiriti, a ne saopstiti istinu ma kakva ona bila.

   Delete
 2. Sirenja panike je bilo i ima ih u redovima onih koji su svesni svojih propusta i bezanja od svake odgovornosti, sto ipak jeste sirenje panike i ometanje sprovodjenja odluka i mera državnih organa ili organizacija koje vrše javna ovlašćenja. Clan 343, stav 1, apsurdno zar ne? :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dajte mi neke primere pa da analiziramo. Namera (svesnost) Jelene Macić se lako vidi iz njenih objava da Fejsu, tj. namera joj nije bila širenje panike, već se zgražavala nad mogućnošću a pošto zvaničnim informacijama vlasti nije verovala, poverovala je u informaciju od '3000 žrtava'.

   Delete
 3. Samo jedna sugestija. U članu 11, koji glasi :
  "Javna glasila su novine, radio programi, televizijski programi, servisi novinskih agencija, Internet i druga elektronska izdanja navedenih javnih glasila,..."
  Ostavljena je pravopisna nedorecenost. Mislim da se ovde Internet ne pominje sam kao medij, vec se taj deo odnosi na "Internet izdanja i druga elektronska izdanja javnih glasila". Dakle, Internet izdanje kao jedna vrsta izdanja javnog glasilo, ne javno glasilo za sebe.
  Mislim, jesmo Srbija, ali proglasiti Internet javnim glasilom je kao proglasiti antenu TV stanicom...
  Dobar tekst!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Slažem se. Propust zakonodovaca! Uzeo sam u obzir najgori mogući scenario (a ni on nije moguć).

   Delete
  2. Zato sto je trebalo da koriste pridev. Ne mogu da shvatim da neko ko pise bilo kakav Zakon, koji predstavlja pravni prospekt sa ozbiljnim i realnim implikacijama, nema toliko maste da sagleda interpretabilnost sopstvenog teksta.

   Taj clan MORA da glasi:
   "Javna glasila su novine, radio programi, televizijski programi, servisi novinskih agencija, kao i internetska izdanja i koizdanja, i drugi oblici elektronskog izdavanja navedenih javnih glasila."

   Razumem da neko nema dovoljno iskustva u primeni i sagledavanju svih eventualnih mogucnosti i potreba definicije pravila, kada je o javnim glasilima rec, ali ne razumem kako je moguce da se proizvede ovako duboka miskoncepcija samo zato sto nismo dovoljno puta culi neku sasvim prirodnu primenu reci kao sto je pridev "internetska", te ne mozemo njome oblikovati jezik jednog zakona, vec je mnogo bolje da ostavimo visesmislenost, a semanticku maglovitost prepustimo drugima da se mlate kada za to dodje vreme, na neciju kapitalnu i sasvim sigurno nepravednu stetu u buducnosti.

   Slika i prilika srpskog nacina razmisljanja je omniprisutna u svakom detalju nasih delovanja.

   Zelim da se pravno emancipujem, ali takva prava su mi uskracena.
   Zelim da javno pljujem po tome, ali hegemoni ni to ne dopustaju.
   Zivot mi se gadi. Gadno mi je sto sam Srbin vec 30 i kusur godina.

   A gde je taj planetarni zakonik da stiti svoje i moje interese? Gde je taj zdravi razum koji omogucava prirodnoj selekciji da radi svoj posao?

   I zasto ljudi sa ociglednim kapacitetima nisu na samom celu opstih interesa?

   Da se Srbi pitase ni vatru ne bismo smislili. Tocak bi bio tek novotarija od koje nema 'leba.

   Delete
 4. evo linka sa lepim objasnjenjem profesorke Vesne Rakic Vodinelic... ako iko zna, zna ona... http://pescanik.net/2014/05/sloboda-misljenja-i-izrazavanja-u-vanrednoj-situaciji/

  ReplyDelete
  Replies
  1. Odlično! Neadekvatno sprovođenje vanredne situacije čini sve ovo o saslušanjima dodatno komičnim. U prvom redu nismo imali mobilizaciju i to je svima očigedno. Dobrovoljci se ne mogu smatrati za 'mobilisane'. Kad se ovaj tekst prof. Vodinelić pređe postavlja se pitanje da li smo uopšte imali pravu vanrednu situaciju? Čini se da nismo i to dodatno smanjuje težinu 'širenju panike'. Njen komentar o tome da se Krivični zakonik član 343. jasno odvojiv od kritike vlasti tokom elementarnih nepogoda stoji.

   Delete
  2. Nismo. Pre nekoliko godina, ili nesto posle bombardovanja neko je lepo raydvojio dotadasnje vanredno stanje, na vanrednu situaciju i vanredno stanje. Vanredno stanje je po politicki aparat krajnje nepovoljno, jer vanredno stanje podrazumeva mobilizaciju i vojnu komandu, a vanredna situacija je nesto samvremeno sto ukljucuje centre za varedne situacije, krizne stabove i neke elemente vanrednog stanja, zadrzavajuci politicku vrhovnu komandu. Tako bi bar trebalo da bude.

   Delete
 5. U zakone se apsolutno ne razumem ali znam da je laganja i sirenja panike bilo.Ako vas privedu zbog sirenja panike na Fejsu i Tviteru kazite ˝ jebiga nisam znao ˝ i sledeci put budite pametniji.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Bilo je laganja, to stoji, takvih laži da ono niko ne bi trebao da poveruje i koje može da raskrinka ako samo na kratko razmisli i potraži izvore. Sad što se tiče panike, imajte u vidu da panika pojedinca 'kuku ljudi moji smak sveta', nije isto što i masa ljudi koja zbog panike napravi neki ozbiljan prestup. Da se vodimo ovim prvim bilo bi često suđeno u korist svake narikače (koja zaključuje na osnovu rekla kazala) kad nešto negativno pročita na Fejsu...to nije razumno i za takve stvari nema mesta u pravu.

   Delete
  2. Mi se ocigledno razumemo i RAZUMEMO ali ne zaboravite da danas internetu imaju pristup i ljudi koji nazalost jednostavno ne mogu da razmisle.
   Tuca mojih komsija u lokalnoj prodavnici u Pancevu oko poslednjeg balona vode me je iznervirala i razocarala pa iz tog razloga i komentarisem sve ovo.POZDRAV !

   Delete
 6. Pod sta spada ova vest ?
  Vlasti Orasja su probile nasip na Savi da bi smanjile pritisak vode prema svom gradu .
  Tim postupkom su poplavile Srpska sela u okolini Brckog.
  Postoji gomila svjedoka koji su culi eksploziju. Imaju svjedoci koji mogu da potvrde da je nasip bio u dobrom stanju kratko vreme pre probijanja.
  Vlasti Brckog, Zabara i Pelagiceva cute o tome.
  Zasto ??!!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Pod 'nedorečeno' (kad? ko iz vlasti? inženjeri ili političari?) i 'potreban izvor' (ko? da li je primarni izvor tj svedok ili prenosi tuđe anegdote? ovo drugo je rekla-kazala) i 'potreban materijalni dokaz' (fotka, video, dokument ovlašćenja, belešle inženjera itd.) i 'potrebne izjave očevidaca'. Ovo je samo nepotpuna informacija i treba je uzeti sa ogromnom dozom rezerve. Ne spada pod širenje panike, ali spada pod, vrlo je izvesno, dezinformaciju.

   Delete
  2. Pa sta? Sve i da jeste dezinformacija (nemam pojma je li ili nije), sta s tim? Na koji clan Krivicnog zakona se pozivas?

   Delete
  3. Ovakav vid dezinformacije nije kažnjiv za običnog korisnika na Fejsu, jer ne kaže: da je eksplozija uzrok smrti ili katastrofe, da je plavljenje sela loša odluka zbog toga i toga (taj scenario se vrši ponekad ako je jedino dobro rešenje). Nasip bio u dobrom stanju...mišljenje laika koji ne poznaje tu tehnologiju.

   Da je novinar ovo objavio (a nikad ne bi zbog nekoherentnosti) on bi možda imao blage posledice.

   Krivični zakonik uopšte nije neophodno citirati ovde...zakoni uglavnom propisuju ŠTA SE NE SME, a ne šta se sme. Ovako nešto smeš da napišeš i da prođeš nekažnjeno, prosto jer ne sadrži jasnu optužbu, niti sve važne podatke, niti priziva nesreću i zastrašuje onog ko čita.

   Delete
 7. A hapsenje ljudi zbog komentara dali je to sirenje panike?

  ReplyDelete
 8. ...kao i druga sredstva javnog informisanja koja pomoću reči, slike ili zvuka objavljuju ideje, informacije i mišljenja namenjene javnoj distribuciji i neodređenom broju korisnika... -iz navedenog člana zakona, drugi deo norme se odnosi na društvene mreže, ako razmislite o ovom delu norme videćete osnov, i umišljaj, dokazi se nalaze na njihovim profilima.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ok jedno pitanje. Kako se to odnosi na društvene mreže ako su 'sredstva javnog informisanja' jasno definisana konkretnim zakonom, koji društvene mreže NE PREPOZNAJE kao takve? Vidite primedbu o: registraciji u institucijama, odgovornom uredniku i obavezi objavljivanja impresuma.

   Delete
  2. Gluposti, sve na internetu može biti hakovano i na svakom profilu haker može da napiše šta god hoće, zašto bi ja robijao zbog toga što mi je profil hakovan, čak i da nije ja ću reći da jeste i kako će tužiilac to da dokaže a nema kompjutera na svetu da nema nekog "crva" ili "trojanca". Dalje, ko daje pravo vladi da špijunira moj privatni nalog na tuđem vlasništvu kao što je facebook i twitter, postoje pravila privatnosti ovih kuća koja se takođe moraju poštovati a odnose se na privatnost mog profila koji mogu i da uredim ko može da ga vidi i poseti i ko može da vidi moje objave a ko ne.

   Delete
 9. koministi ne daju slobodu medija,pri tom ne mislim na tv medije nego drustvene mreze...to ih jebe,jer ne mogu svoju sopstvenu decu da hapse,ponekad....22 vek je srbi moji dragi...

  ReplyDelete
 10. Član koji nabraja šta sve spada u sredstva javnog informisanja, tj. dio u kojem je spomenut internet se odnosi samo na internet verzije već pomenutih javnih glasila.
  U tom članu nisu taksativno navedena sredstva javnog informisanja, već stoji i - DRUGA SREDSTVA javnog informisanja... Radi se o neodredjenoj dispoziciji na koju su se nadležni pozvali i pod "drugim sredstvima" su smatrali facebook i twitter (mišljenja namenjene javnoj distribuciji i neodređenom broju korisnika.), ali takva, neodredjena, dispozicija NE BI SMJELA po nomotehnici da se koristi u krivičnim propisima zbog potencijalne zloupotrebe. Zbog toga je ova zaprijećena kazna, po meni, služi samo zastrašivanju. Nisam čitao ostatak oko impresuma i sl., ali ako su i to uslovi, onda ova stavka još više nema smisla.

  Kvalifikacija djela "za vreme vanrednog stanja" bi trebalo da bude opisana u Krivičnom zakoniku u članu 417. ali nije opisana za krivična djela protiv javnog reda i mira pa se pri tome ne može ni primjeniti.

  O (običnoj) povredi javnog reda i mira i širenju panike se može diskutovati jer i u Ustavu Republike Srbije koji garantuje slobodu mišljenja i izražavanja, u članu 46. stav 2 piše: Sloboda izražavanja može se zakonom ograničiti, ako je to neophodno radi zaštite prava i ugleda drugih, čuvanja autoriteta i nepristrasnosti suda i zaštite javnog zdravlja, morala demokratskog društva i nacionalne bezbednosti Republike Srbije. To je uradjeno članom 343. stav 1. Krivičnog zakonika koji si gore citirao.

  S obzirom na sve, mislim da teoretski mogu da pokrenu postupak, ali o težim kaznama nema riječi jer je u najgorem slučaju u pitanju djelo učinjeno iz svjesnog nehata.

  Izvini na ijekavici, ja sam iz RS, ali su nam Krivični zakoni dosta slični pa sam htio da podijelim svoje mišljenje.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Nikakav problem bitno da se razumemo, a ijekavica je i zvanično deo srpskog jezika. :) Sad dobijam upravo razne moguće scenarije o članu 343. u ovom kontekstu. Osnovne primedbe u korist ovoga što sam pisao:

   - nameru je teško dokazati (da li je stvarno taj korisnik kuckao to što je objavljeno, da li je korisnik stvarno hteo da izazove paniku ili je samo emotivno nastupio itd.). Nehat takođe prisutan.

   - posledice je teško dokazati, a to je osnovno! Da li je informacija (čak i prosleđena) odgovorna za odluku pojedinca da počini nešto ozbiljno? Kako znamo da je baš ta osoba, baš svojim prosleđivanjem uzrokovala paniku? Moguće je da je panika posledica VIŠE informacija iz VIŠE različitih izvora. Recimo, emotivni izlivi Vučića tokom poplava potresli su mnoge.

   Kontra:

   - 'slična sredstva'. Kaže se da je njima ovim ostavljeno dovoljno prostora za tumačenje i gonjenje. Postavlja se pitanje: da li su igde slična sredstva definisana? Ako ne u pravnim aktima onda makar u komentarima struke. Moja replika: osnovno načelo prava je da pravni jezik sadrži što manje prostora za proizvoljno tumačenje, upravo zbog zloupotreba!

   - 'Fejsbuk je javan' - ali nigde obuhvaćen domaćim zakonima. Ako se gleda iz perspektive SAD i Francuske, ne govorimo o istom, te države imaju sve ovo regulisano. Naša država nema! (ne postoji Zakon o elektronskim medijima)

   Delete
  2. Upravo tako, u krivičnom zakonu ne bi smjelo da se ostavi prostora za slobodno tumačenje pojedinih propisa zbog eventualnih posljedica koje mogu nastupiti.
   Jedini konkretan član na osnovu kojeg mogu da gone je član 343. bez ikakvih kvalifikacija (npr. da se radi o sredstvima javnog informisanja ili da je u pitanju vanredno stanje). Kao takvo, može samo da se goni za osnovni oblik djela i to učinjen u svjesnom nehatu, možda čak i nesvjesni nehat koji, nažalost, takodje ne isključuje odgovornost učinioca. U oba slučaja, mislim da nema govora o velikim kaznama, a pogotovo ne o zatvorskim.

   Prijetnja ovim kaznama je bilo čisto zastrašivanje da bi poslali poruku ostalima da više "ne šire paniku".

   Delete
 11. :D kolko sam ja pratio zadnjih par dana sve ovo cudo,ni jedna informacija nije bila odlika panike,ljudi su stavljali komentare sta misle o sve ovome i informacije koje su davali medije ili privatna lica koje su snimili ili poslali poruku sa lica mesta,svako ima pravo da misli u ono sto zeli i ako je lazno i da prica o tome.ako idemo logikom kojim zakon zabranjuje ne overene informacije onda bi religiju trebo da zabrani :D :D :D gluposti ne mogu nikog uhapsiti za to sto je naveo u svoj status da ima mrtvo 10,100 ili 1000 ljudi to je njegovo misljenje i ako nije provereno,pa sam Vucic je menjao 5 puta javno kolko ima mrtvih ljudi,nemojte se paniciti oko ovoga to je obicna dezinformacija nekih ljudi koje zele zataskati istinu da bi sacuvali svoje dupe od odgovornosti :D

  ReplyDelete
 12. Nekima je čak bilo i zaprećeno od funkcionera Gradske opštine Zemun što skupljaju pomoć. Velika sramota šta su ljudi u stanju da urade i da se ovako ponašaju za vreme ovakve nesreće. Opština Zemun je leglo korumpiranih ljudi koji samo znaju da prete, a ništa korisno da urade za žitelje Zemuna

  ReplyDelete
 13. Za vašu informaciju, ovaj tekst je skinut! http://pescanik.net/2014/05/sloboda-misljenja-i-izrazavanja-u-vanrednoj-situaciji/

  Reply

  ReplyDelete
  Replies
  1. Vraćen je. :) Ne može se cenzurisati internet, posebno ne veliki sajt, mogu da pokušavaju do mile volje.

   Delete
 14. presude usled koriscenju fejsbuk i twiter naloga su vec donesene i pravosnazne.zasto mislite da ce ovo biti izuzetak?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dajte mi materijal sa suđenja (da vidim argumente obe strane) i reći ću vam u čemu je razlika.

   Delete
 15. Nije vazno koja je frakcija na vlasti.Svakoj bi voda bila do guse.Prepucavanje i muljanje nikome ne zavrsavaju nista.Citam i slusam gluposti o miniranju nasipa zatrovanoj vodi. Ko ima gram mozga u glavi zna koliko se brzo siri zaraza preko zagadene vode. Za par sati bi bolnice bile prepune ljudi.KOME TO ODGOVARA??? MINIRANJE NASIPA JEDNAKO NAUCNA FANTASTIKA... Umro je Slobodan Milosevic. Demokrate mozete mirno da spavate!!! Uveden je bezvizni sistem.Putujte pljujte po SRBIJI O SVOM TROSKU.!!! Te staze su odavno utabali pokojni FILOZOFI I OSTALI NADRI POLITICARI.Nemam nikakve simpatije ni za bivsu jos manje za sadasnju vlast. BILO BI BOLJE DA RADIMO A NE DA JEDEMO GOVNA... U PROTIVNOM UDAVICEMO SE U ISTIM...  ReplyDelete
  Replies
  1. Treba nama rumunski scenario

   Delete
  2. Treba nama rumunski scenario

   Delete
 16. ljudi pričaju i uvek će pričati, jer to je njihova potreba i pravo zagarantovano Ustavom!
  niko nije odavao strateške stvari ili nešto što je od poverljivih informacija za bezbednost države i svakog njegovog pojedinca!
  kada ukinu demokratiju u kojoj se izjašnjava svaki pojedinac koji ima mogućnost glasanja, i uvedu neki drugi režim, onda ćemo morati da se ponašamo u skladu sa istim uredjenjem,ali parlamentizam nam je već tu tako da se na njega oslanjamo, ako oni već mogu da se optužuju po parlamentu bez ikakvih dokaza i činjenica kao što je Vučić to godinama radio, pljuju i vuku za revere i kragne, možemo i mi!
  ali ima tu razlike, ako neće parlament, neka kaže za koju još varijantu jeste, pa ćemo odlučiti na sledećim izborima ako treba odmah sada neka budu, ili neka se raspiše referendum da li smo za:
  demokratski, totalitarni ili autoritativni sistem?
  pisaćemo uvek o svojim mislima i strahovima, ili ćemo preneti informacije koje nekome mogu da promene život na bolje ili pomognu da se spasi neki život, možda i samo da se nekome izjadamo kako nam je teško....
  na fejsbuku postoje mnoge grupe koje šire nacionalnu mržnju i imaju vrlo ozbiljne pretnje po bezbednost konkretno Srbije kao recimo "Welcome in HELL Serbia" pa eto nek krene odatle sa uklanjanjem panike tokom vandredne situacije!

  ReplyDelete
 17. Autor teksta gore nema pojma o pravu.. krivicno delo je postavljeno alternativno gde se ili izaziva panika oli teze narusava javni red i mir, ili onemogucava rad organa. Znaci posledice su panika ili nemogucnost organa. A vanredna situacija je okolnost koja nema uticaja na ovo kd. A jedino su drustvene mreze pitanje da li mogu biti nacin javnog informisanja mada licbo smatram da mogu.

  ReplyDelete
  Replies
  1. A gde sam postavio unose drugačije? Oni jesu navedeni tako:

   'Kad smo to prekandali, ostaje još samo panika.' Dakle navodio sam ih jedan po jedan, alternativno...za osujećenje ili ometanje organa, sasvim očigledno sam se sprdao, jer je toliko smešno tvrditi da je jedan post ili komentar naneo štetu radu neke institucije ili njenog dela.

   Mišljenje Vesne Rakić Vodinelić slaže se s Vašim o odnosu vanredne situacije i KD. Pitanje je međutim zašto policija ne misli tako i preko ovog dela pokušava da psihološki uslovljava 'osumnjičenog'. Tekst je reakcija na nesavestan rad državnih organa.

   Pošto imate mnogo više 'pojma' od mene o pravu...neće vam biti teško da mi obrazložite mišljenje o tome kako društvene mreže mogu sredstvo javnog informisanja uz navođenje svih unosa iz pravnih akata našeg pravnog sistema. :)

   Delete
  2. Ali sta da su vanredna situacija i same polave potrajale duze? Mozda bi nekoj grupi ljudi palo na pamet da izadje da protestuje zbog ovoga ili onoga a na osnovu sirenja panike i dezinformacija, i policija bi trebala da radi na obezbedjivanju tog skupa i odrzavanju javnog reda i mira, umesto da spasava ljude i radi druge nuzne poslove u okviru vanredne situacije. To direktno steti ugrozenima a ne vlasti, i ovakve komentare koji predstavljaju sirenje dezinformacija i panike moze samo nesvesno bice da napise (nesvesno, ili pak vrlo svesno posledica, a zlonamerno), osim ako se dokaze da osoba zaista nije svesna u smislu da je mentalno ostecena.

   Delete
  3. Ne postoji tacna norma kojom se moze odrediti da li su drust. m. javna ili privatna stvar. Fejs profil ne moze svako pogledati ali twiter moze. Ono sto se iz medija moze procitati jeste da su ti ljudi optuzeni za kd u pokusaju. Znaci tu se mora dokazati umisljaj da je neko zeleo da dodje do panike ali nije uspeo. Problem je sto pokusaj mora biti propisan za kd do 5 godina, a od 5 i teze ne mora, tj za stav 1 ovog kd nije propisan a kazna je do 3 godine sto znaci da pokusah tu ne moze postojati. Zato su oni izmislili da je ovo kd izvrseno putem sredstava javnog informisanja, i da se radi o pokusaju jer je kazna od 6m do 5 god.

   Delete
 18. Zakon kaze ovako,zakon kaze onako... Samo bih pitao doticne koji su baratali ciframa nastradalih na drustvenim mrezama-zasto su uopste baratali kad nisu kompetentni,kad nisu oni licno brojali zrtve,odakle im brojka i motiv da uopste o tome pisu? Kako znaju sminkerka Macic i ostali kakva je situacija u potopljenim podrucjima? Sve i da im je neko preneo,zar nemaju pametnija posla nego da pisu po "zidovima"?! Ali,ljudi su zeljni senzacije... Kad se svi pozivaju na razna prava (misljenja,govora,sirenja "svesti" o seksualnom opredeljenj),zasto ne bi,recimo,lopovi i kriminalci koji su odsluzili svoju kaznu trazili da se rehabilitovani vrate u "normalne" redove drustva,da zive i rade sa vama. Prvi biste se pobunili i probali da argumentujete svoje sumnje o njima...

  ReplyDelete
 19. Ja mislim da ima mnogo mrsomudonja sa ovim tekstovima.... Pa pre rata (drugog) izvedena je radio drama u americi o napadu marsovaca na ameriku, što je uzrokovalo ogromnu paniku... Pa jel neko odgovarao, nije niko......To je moglo da podstakne paniku samo kod totalno neobrazovanih ljudi koji više veruju u religije, nego što su svesni svoga postojanja. Tako i u ovom slučaju. Niko normalan nije mogao da poveruje u takvu vest , jer ispada, da su svi žitelji podavljeni (da li ih ima toliko uopšte iz najugroženijih područja). Ali ima nešto stvarno sumnjivo.. Sam predsednik vlade je izjavio da je od skoro 30 nastradalih utvrdjeno da je samo 13 udavljeno vodom...Šta je sa ostalima, kako su oni stradali.... To niko nije objavio.....Nisu valjda svi pomrli od straha ..??? GDE IMA DIMA IMA I VATRE.....životno je pravilo, a šta je sa onih 50-ak za koje se kaže NESTALI..........Uostalom sam Vučić je napočetku tvrdio da ima 5-6 žrtava, da bi u izjavi posle ove halabuke priznao da ima 14 žrtava, ali nisu hteli da to kažu da ne bi bilo panike u narodu.....Znači SVESNO SU SLAGALI....Pogledajte tu njegovu izjavu pa ćete videti ko širi paniku i obmanjuje javnost..........

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ovo nije tacan podatak, od skoro 30 stradalih 11 je umrlo prirodnom smrcu prema zvanicnim podacima. Osim toga ne moze se porediti nekakva drama na radiju kad se zna da je drama, fikcija, i relano stanje i opasnost u Srbiji. Nonsens.
   Ali zaista svakojaki mrsomudi pisu po inetrnetu, to je tacno.

   Delete
 20. Čudno mi je što se toliko saplićete o zakone a jedva da ste se dotakli idiotskog stanja svesti i razuma ljudi koji izmišljaju i šire takve "vesti".

  ReplyDelete
  Replies
  1. To nije tema teksta, ali slažem se da se i time treba ozbiljno pozabaviti. Meni je izgledalo kao da je plasiranje dezinformacija bilo dobro organizovano. A narod ko narod, peca se na propagandu jer ne prepoznaje mehanizme. Ako je tačna Vučićeva izjava da su dobili 600+ dojava o mrtvima izašli na 450+ i nisu našli NIJEDAN leš, onda je to čista sabotaža institucija i to treba biti strogo kažnjeno. Ali treba razlučiti organizatore i finansijere propagande od onih koji su samo naseli. Slučaj Jelene Macić konkretno - ona je nasela, a ne svesno stvorila dezinformaciju.

   Delete
 21. Nisam neki strucnjak, ali znam da je neki amerikanac lepo obajsnio kada su bili aktuelni SOPA/PIPA dopunski zakonski akti vezani za internet, da domen mora da postuje pravila i zakone drzave u kojoj je registrovan. Uzimajuci u obzir da su .com i .net globalni domeni najviseg reda (registorvani u americi), pa i da su sporni sajtovi vlasnistvo preduzeca koja su registrovana u americi, svaki korisnik ima duznost da postuje tamosnje zakone i ugovore koji je potpisao kada je poceo da koristi te servise. O lokalnim zakonima zemalja koje su svom stanovnistvu omogucile te servise se malo ko intresuje. Drzava ima mogucnost da omoguci pristup nekom sajtu svojim gradjanima ili da neomoguci i na tome bi trebala prica da bude zavrsena.

  Neko trece lice moze da pokrene postupak da se pojedinacni komentar, grupa komentara ili neki korisnicki nalog privremeno ili trajno ukine zbog dosta razlicitih stvari, ozbiljnije forme ogovaranja i ismevanja, spam, rusenje ugleda i svasta nesto drugo. Pri tom uklanjanje profila, komentara ili grupe komentara ne bi trebalo da moze da nosi kao posledicu bilo kakvu posledicu prekrsajne ili krivicne prirode, ali predpostavljam da materijal moze da se upotrebi kao dokaz za privatni postupak protiv pojedinca.

  Ne znam kakva bi mogla da bude situacija sa domenima registrovanim sa .rs, .co.rs i sl. ali predpostavljam da, posto su u pitanju sajtovi cije forme za komentarisanje cekaju na potvrdjenje admina pre objave, da bi taj admin koji je odobrio odredjeni post mogao u nekoj meri da bude odgovoran, kao izvrsioc radnje u ime pravnog lica ciji je sajt u pitanju, ali svakako ne osoba koja je ostavlia komentar.

  ReplyDelete
 22. Pitanje jedno bih postavio. Sta ih sprecava da izglasaju novi podzakonski akt kojim ce recimo zabraniti informisanje prijatelja o neproverenim situacijama tokom vanredne situacije na bilo koji nacin osim glasom, telefonom ili licno. I da onda retroaktivno po novom zakonu sankcionisu ljude za nesto sto su ucinili pre stupanja na snagu tih zakona?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Zaista ih ništa ne sprečava, ali vidi sam kraj teksta. Apsurdno je da se za ovako benignu (i teško dokazivu) stvar radi tako nešto. Možda se sećaš da su neke vlade od 5.oktobra na ovamo obećavale donošenje Lex Specialis (koji onemogućava zastarevanje krivičnog dela krađe) da se retroaktivno sudi pljačkašima državne imovine tokom 90-ih. To nije urađeno, šta više sudovi kao da rade u korist tih baraba, jer je puno predmeta odbačeno zbog zastarevanja.

   I sad zamisli da oni urade ovo u ovakvom slučaju...ako ne bi visili na Terazijama od kuke i motike, pa evo. Ispalo bi da je građanin koji se emotivno potresao tokom prirodne katastrofe, veći neprijatelj države od barabe koja je opljačkala milione i milijarde od 1990-2014.

   Delete
 23. izvinjavam se, ne stigoh da procitam sve.
  ali zasto nije bilo LIVE izvestavanje (?), kao sto je svuda u svetu kada su u pitanju ovakve vanredne situacije. onda ne bi bilo "rekla-kazala", niti cirkulisanja dezinformacija
  sve se nesto drzalo u tajnosti, novine pisu sta vucic peva. a tek onaj video u skupstini gde vucic uzdise i dernja se na ministre, pa zivimo li mi u zatucanoj zemlji?! bokte, milosevic makar nije bio primitivan.
  a odgovor na pitanje:

  Sta ih sprecava da izglasaju novi podzakonski akt kojim ce recimo zabraniti informisanje prijatelja o neproverenim situacijama tokom vanredne situacije na bilo koji nacin osim glasom, telefonom ili licno. I da onda retroaktivno po novom zakonu sankcionisu ljude za nesto sto su ucinili pre stupanja na snagu tih zakona?
  --------------------------------------------
  pa valjda te sprecava demokratski sistem u kome je ovako nesto suludo.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Amaaaan prijatelju..izveštavanja je bilo ali ne može se izveštavati o POGINULIMA koji su negde potopljeni dok se voda ne povuče i dok se ne pronađe leš i takav se pojedinac vodi kao NESTAO dok se ne pronađe ili živ čovek ili leš...pa ako te je toliko "žuljala" ta informaciju što nisi išao da zaroniš i nađeš čoveka alo misliš da je to tako jednostavno .....
   Sa druge strane kažeš prijatelju (oslovljavam te tako da shvatiš da mi se ne sviđaju tvoji stavovi, a ne ti lično) da "zasto nije bilo LIVE izvestavanje (?),....... onda ne bi bilo "rekla-kazala", niti cirkulisanja dezinformacija"....ispada da OPRAVDAVAŠ dezinformacije zato ŠTO NEMAŠ BLAGOVREMENU I POTPUNU INFORMACIJU. Takav rezon je opasan i mogao bih ga prevesti na sledeći način (izvini ali imam pravo i ja da učinim grešku kao i ti)...npr. ja nemam informaciju da si ti pošten i čestit čovek, nisi me obavestio o tome i niko me nije obavestio (koštuničin virus neobaveštenosti) i to sada znači (po tvojoj logici) da je imam pravo da iznosim tvrdnju da si ti lopov i nečastan čovek.....razmisli malo o tome prijatelju.

   Delete
 24. http://www.shareconference.net/sh/defense/internet-sve-pamti
  (pri dnu teksta - Širenje panike i zastrašivanje)

  ReplyDelete
 25. Gde u Zakonu piše da su privatni profili na Fejsu i Tviteru, sredstva javnog informisanja?

  PA EVO PIŠE U 2 STAVU ČLANA 343 KZ RS koji glasi: "(2) Ako je delo iz stava 1. ovog člana učinjeno putem sredstava javnog informisanja ili SLIČNIM SREDSTVIMA ili na javnom skupu, učinilac će se kazniti zatvorom od šest meseci do pet godina." ........ Ne može zakon da se menja svakih 3 - 6 meseci zbog FORMIRANJA NOVIH OBLIKA JAVNE KOMUNIKACIJE, pa je zakonodavac zato napisao ....."SLIČNIM SREDSTVIMA" ...... TUŽILAŠTVO JE POZVANO da procenjuje koja su to SLIČNA SREDSTVA, a građani uvek imaju mogućnost da presudu suda putem ZAHTEVA ZA ISPITIVANJE USTAVNOSTI predaju kos Ustavnog suda da to valorizuje !!!

  ReplyDelete
 26. (1) Nije krivično delo ono delo koje, iako sadrži obeležja krivičnog dela, predstavlja delo malog značaja.

  (2) Delo je malog značaja ako je stepen krivice učinioca nizak, ako su štetne posledice odsutne ili neznatne i ako opšta svrha krivičnih sankcija ne zahteva izricanje krivične sankcije.

  (3) Odredbe st. 1. i 2. ovog člana mogu se primeniti na krivična dela za koja je propisana kazna zatvora do pet godina ili novčana kazna.

  ReplyDelete
 27. ono što je dozvoljeno državi nije i pojedincu ,tako se odnosi ova vlast prema zakonodavstvu ,ljudskim pravima .....mnogo vode će proteći dok ovde ne shvate da je zakon isti za sve a za one na " brdu " još odgovorniji i strožiji nego li za plebs !!!! živimo u nadi ...nada umire poslednja !

  ReplyDelete
 28. Navedeni član Krivičnog zakonika je dovoljno širok da ih pokrije u ovoj situaciji. Oni ga samo vešto koriste. Možda na sudu ne bi mogli da dokažu da je do širenja panike došlo, a pogotovo da je fejsbuk profil javno glasilo, ali im svakako dobro posluži ovaj član da zaplaše narod na "informativnom razgovoru".

  ReplyDelete