November 26, 2012

Widgets

Zakon o izvršenju i obezbeđenju (ZIO) - Zakon protiv građanaSukob interesa


Zakon o izvršenju i obezbeđenju je ekstremno naklonjen poveriocima (oni koji traže izvršenje), a najčešće su to banke, bogati, monopolisti. Privatni izvršitelji su po ovom zakonu preduzetnici – jer ih plaćaju samo oni koji traže izvršenje.

Autori studije koja je poslužila kao model za ovaj zakon su Nebojša Šarkićprofesor Pravnog fakulteta Union i Mladen Nikolić.

Predlog zakona dobio je i podršku organizacije USAID (koja generalno finansira reformu pravosuđa). Kao argument našoj vlasti da se u državi pojave i privatni izvršitelj se navodi: ekonomska stimulacija – oni koji dobijaju pare po odrađenom poslu radiće bolje i efikasnije. Time je otvoren prostor mitu i korupciji na relaciji izvršitelj-potražilac. Učešće USAID-a posebno je sumnjivo, jer se u svim zemljama bivše Jugoslavije, ali i Bugarske pojavljuju u reformi javne uprave i pravosuđa.

Uzevši ovo u obzir, potpuno je nebulozno čitati u zakonu da je privatni izvršitelj NEZAVISAN, SAMOSTALAN I NEPRISTRASAN.


Izvršitelji


Privatni izvršitelji ni u jednoj zemlji Evrope nisu potpuno nezavisni od suda. Dok kod nas privatni izvršitelj skoro da to jeste. Kod nas nema prave regulacije njihovog rada – regulacija se vrši naknadno, tek po načinjenoj šteti i neefikasna je, slabija nego što je to slučaj u praksama drugih zemalja. Primer: ukoliko bi krenula parnica nakon izvršenja, ona bi trajala jako dugo (tako je u praksi), dok se izvršenje sprovodi po načelu hitnosti. Dolazi se u apsurdnu situaciju da ukoliko se nešto nezakonito otuđi, to posle jedva da može da se povrati.


Izvršitelj čak ima ovlašćenje da ‘vrši pretres’, a u to spada i pretres lica (kao da su policajci) - Član 72.

Član 68 – dozvoljava se izvršenje bez pravosnažnosti. Šta će im pravosnažno rešenje da nekom zaplene imovinu…

Član 71 – izvršitelju je dato ovlašćenje da vrši izvršenje čak i van predviđenog vremena (7-22) i dozvoljeno mu je da sam odredi vreme! Opet, bez ikakvog nadzora regulativnih tela!

Dužnik po ZIO ne može da traži izuzeće privatnog ili sudskog izvršitelja (npr. ako smatra da je on u sukobu interesa), a može izuzeće sudije (?!). Time su ozakonjena kumsko-bratska pomaganja između izvršitelja i onog ko traži izvršenje.

PRIVATNI IZVRŠITELJ je lice nad kojim sud ima jako malu kontrolu! Veću nadležnost nad njima imaju Komora izvršitelja i ministarstvo. Da bi dužnik osporio rad izvršitelja iz ma kog razloga, on mora da napiše podnesak, a sud odlučuje o nepravilnostima u radu izvršitelja tek nakon što izvršitelj podnese svoj zapisnik sudu, i NA OSNOVU NJEGOVOG ZAPISNIKA će se nastaviti izvršenje. Zahtev za otklanjanje nepravilnosti ne zadržava izvršenje! Šta više, nigde ne postoji mogućnost da sud direktno smeni izvršitelja zbog nepravilnosti, već upućuje to Komori ili ministarstvu. Ovaj birokratski proces, kada uzmemo u obzir načelo hitnosti i nezaustavljanje izvršenja na osnovu prigovora, dužnika i treća lica u sporu stavlja u bezizlaznu situaciju.

U praksi izvršitelji takođe igraju na kartu neznanja ili straha građana, ili samo ćute i ne odgovaraju na primedbe, a sprovode popis (što se desilo na iseljenju Matića).

kriminalciSukob sa hijerarhijski višim zakonima


Zakon o policiji, Zakon o obligacionim odnosima, Zakon o upravnom postupku


ZIO je neusklađen sa Zakonom o policiji. Po ZIO policija može čak i krivično da odgovara ukoliko odbije da uradi asistenciju iz ma kog razloga. S druge strane, Zakon o policiji je hijerarhijski viši u našem zakonodavstvu (a viši zakoni ukoliko postoji sukob članova postaju bitniji u slučajevima i postupa se po njima). Po Zakonu o policiji, policija ne ukazuje pomoć pri izvršenjima FIZIČKIM LICIMA, već samo PRAVNIM LICIMA.

ZIO dolazi u sukob sa Zakonom o obligacionim odnosima i prilikom potraživanja komunalnog duga (struja, voda, grejanje itd.). U Zakonu o obligacionim odnosima, obični građani su zaštićeni od raznih malverzacija i to jako dobro. Građanin može da raskine ugovor sa kako državnom, tako i privatnom firmom iz mnogo razloga: ucena druge strane (npr. vi morate da uvedete grejanje ili ćemo vas goniti), pretrpljeni duševni bol  ili materijalna šteta (npr. grejanje nije uvedeno na vreme, naplaćeno je više nego što je ugovoreno, građanin ne želi radijatore jer je imao loše prethodno iskustvo sa tim načinom grejanja), neblagovremeno ili nikakvo informisanje (npr. o podizanju cene grejanja) itd. U slučaju kada je recimo ta firma tužila građanina i naloženo je izvršenje, građanin po ZIO nema pravo žalbe na rešenje o izvršenju, a po Zakonu o obligacionim odnosima IMA! Pogađate, Zakon o obligacionim odnosima je hijerarhijski viši od ZIO, te se po tom zakonu i mora uvažiti žalba iako u rešenju piše da prave žalbe nema.

Po Zakonu o obligacionim odnosima ne sme se vršiti zaplena nekretnine ukoliko to nije 40% od vrednosti potraživanja, a čak i tada, onaj koji traži naplatu duga ne može da dobije nekretninu na upotrebu već se ona prodaje na tržištu a višak novca vraća dužniku.

Takođe, po Zakonu o obligacionim odnosima, imovina koja je: na čuvanju, u sporu, sadrži loš ugovor – NE MOŽE BITI PREDMET IZVRŠENJA, dok se ne okonča parnični spor ili pokrene parnični spor ukoliko nije! ZIO gazi ove odredbe i u praksi se često dešava da i takva imovina bude predmet izvršenja.

Zakon o upravnom postupku. Po tom zakonu prilikom izvršenja treba birati sredstva najpovoljnija po dužnika (onaj nad kojim se izvršenje sprovodi). ZIO potpuno oprečno insistira na sredstvima izvršenja najnepovoljnijim po dužnika. Ova dva zakona se u tim odredbama potiru a morali bi da budu usklađeni.

policajci
ZIO od policije traži da prekrši svoj zakon kako bi se izvršenje sprovelo, iako je
Zakon o policiji hijerarhijski viši.


Foto: A.Isaković (Blic)

Imovinski census


Privatni izvršitelji ne bi smeli da postoje jer još uvek u Srbiji ne postoji Zakon o imovinskom cenzusu. Svaka druga zemlja koja ima privatne izvršitelje, poseduje taj zakon.


Status trećeg lica


Treća lica su u procesu izvršenja najviše pogođena ovim zakonom, ukoliko sudija donese odluku selektivno ne obraćajući pažnju na više zakone. Primer: slučaj Matića, upravo to se desilo.

Pravni lekovi: podnošenje podneska, prigovora, upućenje na parnicu, zahtev za otklanjanje nepravilnosti prilikom izvršenja ili novi dokazi koji bacaju svetlo na slučaj NE ZAUSTAVLJAJU IZVRŠENJE!  (Članovi: 39, 50,74). Zabranjeni su i pravni lekovi protiv rešenja ili zaključka o izvršenju (Član 39)! Time se direktno krše  svi moguće zakoni koji uređuju ili definišu pravosuđe u našoj zemlji, a koji su, opet hijerarhijski viši. Kad je neki pravni dokument neregularan (primer: pominje mrtav zakon) – on nema NIKAKVU pravnu snagu.

Po starom zakonu (Zakon o izvršnom postupku iz 2004.) čim treće lice bude upućeno na parnicu, izvršenje se odlaže do okončanja spora. Zbog načela hitnosti i ovih pravnih zabrana trećim licima, dolazi se u apsurdnu situaciju da neko može da bude iseljen iz stana, a da posle 3-4 godine po okončanju parnice bude vraćen u njega. Pretrpljeni stres, gomilanje dugova što se obično dešava u dugim sporovima, dodatno od svega čini kafkijanski proces!

U ZIO takođe je izbačena institucija žalbe tokom izvršnog postupka, koja je postojala ranije!


Strane firme i kapital u Srbiji


Član 22. ZIO zabranjuje izvršenje na imovini strane firme i stranog kapitala iako se nalaze na teritoriji Srbije (strani državljani su izuzeti). Mora da se traži POSEBNA DOZVOLA od suda zemlje iz koje potiče vlasnik! Kako većina stranih firmi u Srbiji posluje kao ofšor kompanija, njih ovaj zakon očigledno ne dotiče, iako su oni najveći dužnici. Većina privatizacija u Srbiji obavljena je na ovaj način. Imovina koja je nekada bila društveno vlasništvo i otuđena u sumnjivim privatizacijama je sada nedodirljiva. Znamo da su mnoge strane privatne firme veliki dužnici, pa se postavlja pitanje: zašto su oni izuzeti iz ovog zakona?


Protivustavnost


Ovim zakonom krše se sledeće ustavne odredbe:

- vladavina prava
- nezavisnost sudstva i isključivost sudske nadležnosti - jer je za pravne poslove privatnim izvršiteljima data izvesna nadležnost koju mora da ima samo sud po Ustavu. Primer za to je dozvola da izvršitelj SAM odluči kada će van predviđenog vremena da sprovede izvršenje.
- podela vlasti (na izvršnu, istražnu, sudsku ) – izvršitelj faktički ima nadležnost veću od sudije! Jer, bavi se istražnim, pretresnim radnjama i može da donese pravnu odluku. Ima neka od ovlašćenja koja imaju samo policajci! Kao što znate sudija ima samo pravnu nadležnost.
- zabrana diskriminacije na osnovu imovinskog stanja (siromašni)
- pravo na pravično suđenje – evidentno zbog kombinacije odsustva prava trećeg lica, načela hitnosti i zabrane uobičajenih pravnih lekova.
- nepovredivost stambenog prostora – pravi vlasnik zbog propusta suda može da završi na ulici, opet zbog zabrane pravnih lekova i prevelikih ovlašćenja za izvršitelje.
-umanjenje dostignutog nivoa poštovanja ljudskih prava – sasvim jasno. Pre ZIO, Zakon o izvršnom postupku bio je mnogo izbalansiraniji za sve strane i više uvažavao dužnike, iako nije naravno bio savršen.

Plus još desetak ustavnih odredbi koje nisam stigao da zapišem prilikom predavanja.

protivustavan zakon


Zaključak


-ZIO je protivustavan i u poređenju sa ostalim zakonima bitnim za izvršne postupke to je NAJNIŽI AKT, a kada se sudija ili strana koja tuži selektivno pozivaju samo na taj zakon – to je nelegalno, a u praksi čak i tiransko. Zakoni neusklađeni sa opštijim, višim zakonima i ustavom se MORAJU oboriti, inače vladavina prava postaje samo mrtvo slovo na papiru.

-Privatni izvršitelj je po ovom zakonu moćniji od sudije, policajca i običnih građana, IAKO JE TO PROTIVUSTAVNO.

-Treća lica su u izvršnim postupcima potpuno obespravljena. To ne samo da krši Ustav, već i sve moguće međunarodne konvencije koje je Srbija potpisala i DUŽNA je da poštuje i zakonodavstvo uskladi sa njima.

-Policajci koji daju pomoć FIZIČKIM LICIMA u izvršnim postupcima KRŠE SVOJ ZAKON da bi to uradili.

Priredili: J.R., N.S., B.15 comments:

 1. očigledno laička analiza prepuna dezinformacija i neznanja autora.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dajte argumente, nije tesko biti fin!

   Delete
 2. Zasto ne pokrenemo peticiju za ukidanje ovog zakona?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Pročitaj tekst 'Pravne prepreke narodnoj volji' isto na ovom blogu. :)

   Delete
 3. "Građani imaju moć"? GDE? U Srbiji? S M E Š N O!!
  Pokrenimo peticiju, potpisujem odmah! Ovo je strašno!

  ReplyDelete
 4. naravno da su trebali da uvedu efikasan zakon koji ce da stiti izvrsnog poverioca, to je covek koji je pred zakonom trazio svoje pravo takodje, ako mu je ucinjena steta, naknada te stete ili vracanja dug. Jeste treba za nekog da radim da on ne plati i onda jos 10godina da me zeza po sudovima. Izvrsni duznik ne bi trebao da cini stete izvrsnom poveriocu i ako je uzeo da vrati pare, ako se on ogresio o zakon zasto da ga cuvamo. Jaka pravna drzava znaci da su u njima svi gradjani zasticeni pravom da je sudstvo efikasno a ko se ogresi o zakone da ga stigne pravda. Do sada se postupak odugovlacio sto godina samo zato sto je neko izbegavao da primi urucenje, pa da li se ovde vi zalazete za traljavo pravosudje, onda ga mozemo i ukinuti i vratiti se dva milenijuma unazad.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Слажем се са Вама. Додао бих да аутори овог текста који је насловљен као ''закон против грађана'' губе из вида да управо обичан грађанин може бити поверилац, нпр. радник коме фирма дугује плате и има уз себе правноснажну судску пресуду у његову корист у којој пише да се фирма обавезује да му плати нешто, и до које је иначе дошло нако редовних и ванредних правних лекова у парничном поступку, и шта сад по ауторима овај закон треба да регулише још један парнични поступак са уласком у меритум спора? Иначе не знам шта су по професији аутори али је овде толико паушалних оцена и једноставно не познавања права. Тако нпр. шта им значи ''хијерархијски виши закон''? ало људи, сви су закони једнаки, постоји само хијерархија правних аката- устав, закони, подзаконски акти. Оно о чему аутори причају се решава једноставним правним правилом да ''специјални'' закон односно закон који нешто детаљније регулише има предност над општим (lex speciali derogat lex generali) такође каснији закон има предност над ранијим (lex posteriori derogat lex priori)

   Delete
  2. Viđu viđu, izvršitelji lurkuju. Još malo pa ćete ostati bez ovog zakona koji vam dozvoljava pljačkanje. :D A da li je formulacija ispravna ili ne, nešto me mnogo ne tangira, pošto je bitno da su autori preneli smisao: pomenuti zakoni su bitniji od ZIO i na to treba da se pozivaju ljudi ako su oštećeni.

   Delete
 5. Ovaj dopis sam poslao centrali vladajuce SNS stranke u Beogradu.
  Prosleđujem ga i Vama, pa valjda će te pročitati, a daj Bože i reagovati.

  Srbija je opljačkana i u dugovima, pa je i svoj narod gurnula u dugove.
  Narod već dugo živi u bedi, a vlast umesto da popravi standard,
  uvodi još jednu mafiju - Izvršitelje.
  Izvršitelji, tj. privatni reketaši, privatni uterivači dugova, kojima leđa čuva Država,
  izvode narod pred streljački stroj, presuđuju po kratkom postupku,
  ne dajući narodu Ustavom garantovano pravo na odbranu,
  kao da živimo na divljem zapadu a ne u pravno uređenoj Državi.
  Treniraju strogoću na narodu, niko im ništa ne može, oni su deo vlasti.

  Vidite prezimena u vrhu pravnog sistema Države,
  pa ih uporedite sa prezimenima izvršitelja, videće se "slučajna"
  poklapanja prezimena, što se nekada zvalo sukob interesa.
  Gradjanin koji je opljačkan od izvršitelja, treba da se žali,
  a tamo u vrhu gde se žali, sedi opet isto prezime, dalji rod, vezice, ...

  >>>>>>>>>

  Postovani,

  Iz moje porodice SNS je na zadnjim izborima dobio 6 glasova.
  Na sledecim izborima SNS od nas nece dobiti ni jedan glas.
  Radi ovakvih izvrsitelja ispisacemo se svi iz SNS stranke, evo zasto.

  Zasto je SNS uveo, ili odobrio, da se nad jadnim, bednim, osiromasenim, pokradenim gradjanima
  vrsi prinudna naplata na tako drzak i bezobrazan nacin, da Drzava cuva ledja reketasima izvrsiteljima.

  90% stanovnistva prezivljava bez ikakvog zivotnog standarda. A drzava je prema Ustavu duzna svojim gradjanima
  da omoguci normalne uslove za zivot. Drzava je bankrot jer su je pokrale prethodne vlasti, zato su i gradjani bankrot.
  Svi smo u dugovima, ne samo Drzava, nego i gradjani.
  Treba popraviti standard gradjana, tada ce moci i da redovno placaju svoje obaveze.

  Naravno da dugove treba vratiti, ali ne na ovaj lopovski nacin izvrsitelja. Oni trpaju silne provizije u svoje privatne dzepove.
  Izvrsitelji treba da rade svoj posao ali da ostvarene prihode uplacuju na budzet Drzave, a ne na svoje privatne bankarske racune.
  A za te njihove usluge neka im Drzava daje platu od 300 eura koliko imaju i ti bednici od kojih uteruju dugove.
  Tada ce i Drzava i gradjani imati koristi od prinudne naplate.

  Gde zivi SNS stranka koja vlada Drzavom. Da li u oblacima pobede, ili se pravi da ne vidi da izvrsitelj za uterivanje duga od 200 dinara
  na svoj privatni bankarski racun strpa 6000 dinara. Zar Vi ne znate da izvrsitelj ima cistu zaradu od najmanje 10000 eura mesecno.

  KO je stavio potpise da izvrsitelji rade na taj lopovski nacin licnog bogacenja na bedi gradjana Srbije.
  Te potpisnike treba Drzava, SNS stranka da krivicno tuzi i osudi za unistavanje naroda. Istrebice nas silnim lopovima.
  Koliko Srba ce da prezivi sve te silne pljacke naroda.

  Vi imate u rukama organe drzavne uprave. Zar Vi ne vidite poreske prijave izvrsitelja.
  Prijavljuju minimalne zarade, rade sa minusom. Tako prijave prihod 2500 eura godisnje,
  a ostvare najmanje prihod 100000 eura godisnje. KO im je omogucio da utaje porez,
  da varaju Drzavu, da kradu od naroda.

  Posto izvrsiteljima ledja cuva Drzava, onda su informacije o njima javno vlasnistvo gradjana Srbije.
  Prihodi izvrsitelja su informacije od javnog znacaja, gradjani Srbije imaju pravo pristupa tim informacijama.
  Objavite javno listu prihoda izvrsitelja, uzmite listinge iz banaka i objavite koliko se novca slilo na privatne racune izvrsitelja.

  S postovanjem,
  Nikola

  ReplyDelete
 6. Mislim da ne postoji gori,zlobniji nečovečniji ,podliji zakon prema svojim građanima od ovog.

  1. Svi se slažemo da sudstvo u ovoj zemlji nije sjajno i kad čitam o plenidbi u novinama imam utisak da su 80 % žrtava bakice ili starija lica ili ljudi koji su prevareni od strane građevinskih investitora. Odgovornost materijalna mora da postoji ali da se stan pleni na osnovu duga od 10 000 dinara to je smešno. Ako nisi platio struju neka se isključi (ali monopolistima je sve teško ).

  2. Ovaj zakon narušava prava Ustava i velikog broja ostalih zakona i stariji je od njih što je sramota.Ova zemlja ne daje mnogo prava svoim gradjanima tim gore je da ih tako gazi i nepoštuje. Zaštita prava je u povoju a ovaj zakon je gori od svega .

  3. Sami izvršitelji i njihova ovlašćenja. Neverovatno je da nema ograničenja do koje sume se može pleniti i ispod koje cene se ne sme prodati nešto. (Hvale se time da je kuća i okućnica prodata za 1.200 evra).Neverovatna je dozvola za fizički pretres , zlostavljanje trećih lica, dokazivanje računom čije su stvari, bezobraznu naplatu troškova. Njihova ovlašćenja su gora od janičarskih ili plačkaških,jer ih oni sa policijom sprovode, i ništa im nemožete.

  Mogla bih da stavim linkove ka 10 do 15 priloga koji potvrđuju da su se ljudi našli ni krivi ni dužni izloženi maltretiranju i da im je jedino rešenje da postanu beskućnici i oni i deca ili da se ubiju.

  ReplyDelete
 7. Laicka analiza ......

  ReplyDelete
  Replies
  1. Gukni gohlube izvršiteljski šta je ovde netačno. :D

   Delete
 8. Само једно питање за извршитеље...Шта мислите, колико ће проћи времена док се некоме не учини да је робија сразмерна бахатости? И шта ћете да радите ако баш ви наиђете на некога ко има секирицу иза врата а љубазно вас пусти у кућу и саслуша?

  ReplyDelete